Boston Legal

3. Sezóna

3.04 Čáry v písku | Lines in the Sand

Dominic se pokouší naučit svého autistického syna Adama rozpoznat tvary a slova. Adam nemluví a moc se mu nedaří poznávat obrázky. Začíná zběsile křičet.
House je zvědavý na Adamův případ. Zajímá ho, proč ho rodiče poprvé v deseti letech přivedli do nemocnice, když Adam pravidelně křičel už dříve. Foreman a další doktoři tento případ odmítnou, protože si myslí, že jsou rodiče jen příliš přecitlivělí. House nařídí odebrat vzorek moči pro případ, že by se jednalo o parazity, udělat krevní testy pro vyloučení infekce a ANA pro lupus.

House vtrhne do kanceláře Cuddyové a požaduje svůj starý koberec se svojí krví, který vyhodila. Ta to odmítne. House se rozhodne na protest nepoužívat svou kancelář.

Foreman a Cameronová připoutají bojujícího Adama, aby jej mohli nasnímat pro první test, který se ukáže jako negativní a Adam může jít domů. House však ještě požaduje mikroskopickou zkoušku na karcinom. Chlapcovi rodiče se svěřují Foremanovi, že možná přehnaně reagovali. Adam začíná kašlat a zvracet. Foreman už je přesvědčen, že s chlapcem nebude něco v pořádku.

Aby se House vyhnul své kanceláři, svolává setkání týmu ve Wilsonově kanceláři. Nařizuje vyšetřit chlapce echokardiogramem a začít podávat antibiotika pro případ, že by se záchvat vrátil. Adam šíleně křičí, když jej Foreman zkouší vyšetřit. Echo a EKG potvrdily výskyt abnormalit. Chase přemýšlí o výtoku a navrhuje, aby se podívali po něčem, co vysvětluje obojí – srdeční i plicní problémy. House zajímá, zda je přítomna i rakovina, a objedná plicní biopsii.

Foreman se svěřuje Wilsonovi s Adamovým případem. Je u něj zaznamenám pohrudniční výtok a abnormality, ale srdce mu neselhává. Ptá se Wilsona jako onkologa, jestli by měl provést biopsii lymfatických uzlin a Wilson souhlasí. Během biopsie začíná Adam zase křičet a doktoři mu nemohou na tvář nasadit plynovou masku s anestézií. House vstoupí a několikrát se sám z masky nadechne. Pak ji dá Adamovi, který ji přijme. Pomalu usíná. Rodiče si myslí, že se jedná o zázrak, když si chlapec dokázal s někým porozumět. House jen připustí, že je to jednoduché napodobování chování.

Wilson prohlíží výsledky biopsie. Nenachází rakovinu, ale udělá šokující odhalení. Buňky pod Adamovou rukou jsou játrové buňky. Tým se setkává ještě jednou ve Wilsonově kanceláři, aby přišli na možné vysvětlení. House se soustředí na játrové poškození a to výslovně na cirhózu. Tým to odmítá, protože echo neukázalo zjizvení na játrech a i další testy byly negativní. House teoretizuje, že poškozené játrové buňky - stejně jako rakovinné buňky – si mohly pozměnit cestu krevním řečištěm a pohybují se k severu. Navrhuje, že možná rodiče, kteří byli zničeni těžce zvladatelným dítětem, mu mohli něco podstrčit. Požaduje biopsii jater, aby potvrdil cirhózu.

Wilson už je unavený z toho, jak se mu House s týmem zabydleli v jeho kanceláři, a tak žádá Cuddyovou, aby mu vrátila koberec. Když to odmítá, House se usadí v její kanceláři a diskutuje o Adamovi s Foremanem. V rozboru byly nalezeny stopy železa, zinku a uhličitanu vápenatého. House je zaujat uhličitanem, který se užívá při průjmu.

Během srdečního vyšetření musel být Adam resuscitován. Játra jsou poškozená, v srdci jsou abnormality a pohrudniční výtok ohrozil funkci plic. Navíc biopsie jater byla negativní na cirhózu. House stále podezřívá rodiče, ale zjišťuje, že Adam sní vše, co mu přijde pod ruce. House žádá Foremana, aby zkontroloval domov na pavouky, omítku, křídy a cokoli podezřelého, co by Adam mohl sníst.

Po důkladném hledání informuje Foreman House, že našel na dvorku durman. Ten obsahuje kyselinu zvanou atropin. Objasňovalo by to pohrudniční výtok a srdeční arytmii. Léčí se fysostigminem, který by ale mohl způsobit další srdeční problémy. Proto si lékaři potřebují být diagnózou zcela jistí.

House ukáže Adamovi obrázek durmanu a ptá se ho, zda to jedl. Místo odpovědi ale Adam ukazuje na obrázek pískoviště a pak se mu oči změní. House představuje týmu nový symptom. Foremana zajímá, zda se nejedná o tumor, ale tým je skeptický, že by ho přehlédli. Foreman naplánuje vyšetření CT. Pokud to nepomůže, budou muset být oči odstraněny.

House sedí v Adamově prázdném nemocničním pokoji a přemýšlí. Když pohlédne na obrázek pískoviště a tabulku s nakreslenými vlnitými čárami, dojde mu to. Přichvátá do předoperační místnosti a volá Foremanovi, aby zrušil operaci. Řekne, aby zhasli světla v místnosti, aby mohl prozkoumat chlapcovy oči pod světlem. Jelikož Adam nemohl normálně mluvit, kreslil vlnité čáry znovu a znovu, aby popsal to, co vidí. V jeho oku plavou červi. V pískovišti byly různé nečistoty a Adam to jedl. Červi se rozšířili z jeho žaludku až do zbytku těla – do jater, plic a očí. Laserová fotokoagulace spraví oči a vysoká dávka benzimidazolu zabije červy.

Wilson vstoupí do kanceláře Cuddyové s lékařskou příručkou. „Aspergerův syndrom je mírnou a vzácnou formou autismu. Vyznačuje se potížemi se zakládáním přátelství a hraním si s vrstevníky, problémy s akceptováním sociálních pravidel a tyto osoby nemají rády změny nebo pravidla,“ čte. Cuddyová se směje nad názorem, že by House měl Aspergera, ale Wilson se zmíní o povyku nad změnou koberce. Přemýšlí nad tím, že House vzal Adamův případ, protože se v něm poznal.

Wilson později nachází House v chodbě a povídá mu, že ví, že nemá Aspergera. Ale určitě by ho rád měl, protože by ho to osvobodilo od sociální zodpovědnosti. Ale hlavně by to znamenalo, že není jenom hulvát. Adam s rodiči opouštějí nemocnici a Adam se zastaví u House a daruje mu svou milovanou PSP. Adam poprvé v životě naváže oční kontakt, když se přímo podívá na House.

Téže noci House sleduje, jak je u něj v kanceláři rozvinut jeho starý zkrvavený koberec.