Boston Legal

3. Sezóna

3.13 Jehla v kupce sena | Needle in a Haystack

Šestnáctiletý Stevie je se svou přítelkyní Leah v autě, když se mu zhorší dýchání a začne modrat.
House jede kvůli počasí do práce autem, ale když přijede na nemocniční parkoviště, zjistí, že parkovací místo pro handicapované nejblíže budově je už obsazeno. Je označeno cedulí „J. Whitner, M.D.“ House byl přesunut na vzdálenější místo, Whitner má jeho původní.

Foreman seznámí House s případem, ale House zajímá víc nová parkovací situace a kdo je J. Whitner. Cameronová mu vysvětlí, že Dr. Whitnerová je nová výzkumnice upoutaná na vozíku. Foreman se jej snaží zaujmout tím, že Stevie utrpěl zástavu dýchání bez předchozích potíží a testy z pohotovosti objevily pleurální výpotek. Poslední část zaujme Housovu pozornost. House navrhne prosak krve a objedná vyšetření žil.

House vystopuje Dr. Whitnerovou ve výzkumné laboratoři. Protože její vozík má motor, House navrhne, že si vymění parkovací místa, protože on musí chodit, zatímco ona jen mačkat joystick. Whitnerová podotkne, že je pro auta málo viditelná a parkování je pro ni nebezpečné. Parkovací místo mu nevrátí.

Zatímco Stevie bojuje s bolestivým dýcháním a bolestmi na hrudi, Foreman nemůže sehnat jeho rodiče, aby podepsali formuláře se souhlasem. Leah navrhne, ať je podepíší její rodiče, ale to není legálně možné. Stevie tvrdí, že jeho rodiče jsou pravděpodobně na konferenci a museli si vypnout mobily. Náhle se mu sníží hladina kyslíku. Foreman nemá na výběr, musí udělat vyšetření hned. S důsledky se vypořádá potom.

Když Foreman začne s procedurou, Steve si všimne šířícího se vzorku na monitoru a řekne, že to podle Grahamova pravidla. Zjistí, že prosakování musí jít z jeho plicních žil a dostávat se do plic. Ohromený Foreman se zeptá, jestli to studuje, Stevie prohlásí, že o tom čte a rychle změní téma. Když test nic neukáže, Stevie se zajímá, jak mu může prosakovat krev bez krvácení.

Cameronová a Chase jdou ke Steviemu domů podívat se po drogách. První věc, kterou najdou, je hnijící jídlo v kuchyni. Chase objeví souložící pár v jedné z ložnic. Pár nemá ponětí, kdo je Stevie.

Lékaři se ptají Stevieho na adresu, kterou jim dal. Snaží se to skrývat, ale oni vědí, že lže. Leah nakonec přizná, že Stevie je Rom. Stevie vysvětlí, že doktoři nemůžou k němu domů, protože pouhá jejich přítomnost by byla duchovním znečištěním, což jeho rodiče berou velmi vážně. Slíbí jim, že jim řekne, cokoli budou potřebovat, dokud nepůjdou k němu domů. Jeho rodina se živí kupováním a prodáváním toho, co jim přijde pod ruku. Stevie byl minulý týden v Chicagu, kde byl jeho otec za obchodem.

House seznámí Cuddyovou s problémem ohledně parkování a diskuze se brzy zvrhne v sázku. Cuddyová předpoví, že House nevydrží týden na vozíku. House sázku přijme.

Tým potká House na vozíku v hale a seznámí jej s novinkami v případu. Stevieho vyšetření neukázalo prosakování a nic v lymfatické soustavě. House, neoblomně přesvědčený, že krev mimo krevní řečiště může pocházet jen z prosaku, navrhne přestat věřit Stevieho tvrzením a najít nová vysvětlení. Předtím mohou zkontrolovat jeho krev jiným žilním testem.

Cameronová a Foreman vezmou události do svých rukou a jdou udělat test tepen. Foreman navrhne trombózu hlubokých žil ze Stevieho nedávné dlouhé cesty do Chicaga. Cameronová začne zavádět hadičku do tepny na noze, když Stevie vykřikne kvůli bolesti břicha. Barvivo, které Cameronová vypustila, se dostalo do jater, ale neopustilo je. Játra jsou zcela zablokována.

Tým se znovu sejde s Housem, který trvá na své teorii prosaku. Pronese, že masa by mohla uvíznout ve Stevieho tepnách, a navrhne testy na CT, MRI, sputum a hladinu ACE. Stevie, který začíná žloutnout, jde na MRI. Foreman lituje, že Stevieho inteligence je promrhána rodiči, kteří jej nutí, aby prodával nekvalitní zboží. Doktoři myslí, že objevili granulom, když dovnitř vtrhnou Stevieho rodiče.

Foreman najde House na parkovišti a poví mu o granulomu. Teď už ví, že je to Wegenerova choroba. House, povzbuzen tímto vývojem, řekne Foremanovi, že biopsie jater by trvala příliš dlouho. Musí začít léčbu cyklofosfamidem, než se situace ještě zhorší. House se potom přesune z vozíku do auta a žádá při tom Foremana o pomoc. Foreman odmítne a vrátí se do nemocnice.

Foreman zkontroluje Stevieho a zjistí, že jeho rodiče Franklin a Constance vybavili pokoj vlastním oblečením, pokrývkami a jídlem. Foreman se rozčílí, protože nemocnice potřebuje kontrolovat prostředí kolem pacienta kvůli testům a léčbě. Stevieho rodiče argumentují tím, že život jejich syna je jen v nerovnováze a oni jej pomáhají vyrovnat.

Později se Foreman vrátí na další prohlídku a najde Franklina a Constance, jak křičí na Leah a vyhánějí ji z pokoje. Obviňují ji za Stevieho problémy. Stevie začne křičet v agónii. Když mu Foreman odhrne přikrývku, najde velkou krvavou skvrnu.

Tým informuje House, že léčba Wegenera způsobila Steviemu masivní krvácení v měchýři. House myslí, že je to dobře, což vyvede tým z míry. Všechno ostatní je vyloučeno. Mají správnou diagnózu, ale špatnou léčbu. Musí změnit imunitní systém, House zmíní experimentální lék FT-28. Stevieho imunitní systém útočí na jeho cévy. Tým může změnit jeho imunitní systém tak, že lék nebude reagovat na cévy, ale bude působit na všechno ostatní. Cameronová poznamená, že FT-28 ještě není schválený. Fungoval však na Krohnovu chorobu. House navrhne, aby řekli, že Stevie má Krohna, aby mohli lék použít.

Franklin a Constance experiment na jejich synovi kategoricky odmítnou. Spojují ho s experimenty na jejich etniku v koncentračních táborech. Foreman to konzultuje s Housem, který mu jen poradí být lepším obchodníkem. Musí získat důvěru rodiny.

Stevieho rozvětvená rodina je v jeho pokoji a panuje zde rozjařená, veselá atmosféra. Foreman zavede novou kapačku a požádá rodinu, aby jim poskytla soukromí k výměně obvazů na Stevieho genitáliích. Když se pokoj vyprázdní, vysvětlí Foreman Steviemu, že mu chtějí změnit léčbu, ale jeho rodiče je nenechají. Stevie se uvědomí, že přechod k experimentální léčbě znamená, že už nevědí o jiných možnostech. Má Foremanovi věřit? Foreman mu dá léky a řekne mu, ať o nich neříká rodičům. Kdyby to zjistili, Foreman by přišel o licenci. Proto by mu Stevie měl věřit. Stevie se ale zkroutí v přívalu bolesti, ještě než si vezme léky.

Chirurg odejme Steviemu roztrženou slezinu a dá ji Foremanovi na biopsii kvůli Wegenerovi. House všechno sleduje z galerie pro diváky na vozíku. Foreman nenajde nic neobvyklého. House je požádá, aby Steviemu zkontrolovali vnitřnosti, ale chirurg už začíná zavírat. House se rychle musí dostat dolů, ale také musí vyhrát sázku. Výtahu to trvá příliš dlouho, takže House sjede vozíkem ze schodů a vjede na sál, jistý, že najde granulomy. Stoupne si, nasadí rukavice a snaží se najít ve střevech granulomy. Chirurgický tým přestane pracovat ve strachu před žalobou. House ve střevech nic nenajde. Stevieho rodiče měli pravdu.

House se s týmem vrátí zpět k tabuli. Se stálým podezřením na střeva objedná House kolonoskopii. Budou muset být rychlí, protože Stevie je na JIP s omezeným přístupem. Musí se dostat ke Steviemu dřív, než jim rodiče zakážou přístup. Kolonoskopie, stejně jako všechno ostatní, se zdá být v normálu. Náhle zahlédne Foreman párátko. Stevie ho žvýkal, tak jako to dělá jeho otec, a musel jedno náhodou spolknout. V autě s přítelkyní párátko při nešikovném pohybu propíchlo střevní stěnu a plíci. Odtud cestovalo do jater, ledvin a sleziny.

Franklin zjistí novinky a okamžitě obviní Leah. Kdyby se se Steviem nelíbala, nikdy by se to nestalo. Leah obviní Franklina z přenesení nechutného zlozvyku na syna. Foreman navštíví Stevieho a řekne mu, že za pár dní bude v pořádku. Potom se zmíní, že nemocniční laboratoř má placené stáže, které jsou většinou pro studenty. Slíbí, že mu zařídí interview. Stevie mu poděkuje, ale nabídku odmítne. Foreman jej vyzývá, aby začal používat své vědomosti, ale Stevie podotkne, že Foreman, Cameronová a Chase jsou sami a Stevie chce být s rodinou.

House jde od Cuddyovou získat své parkovací místo, ale ona ví, že se na operačním sále postavil. Prohrál sázku. House obviní Cuddyovou, že mu to místo nikdy dát nechtěla. To by vysvětlovalo, proč Dr. Whitnerová nebyla znepokojená, když se s ní House v týdnu setkal. House se ptá Cuddyové, jestli cítí za svou intriku alespoň trochu viny.

Večer, při odchodu z nemocnice, vidí House zřízence, jak vrací jeho jméno zpátky na místo blízko budovy.