Boston Legal

3. Sezóna

3.15 Debílek | Half-Wit

V divadelní šatně potřebuje hudebník Patrick Obyedkov, aby mu jeho otec pomohl zapnout smoking. Dr. Obyedkov představuje svého syna a vysvětluje, že se Patrickovi před 25 lety stala nehoda, která mu způsobila neurologické poškození. Patrick začne perfektně hrát na piáno, ale po chvíli je jeho hraní zběsilé. Svaly v jeho rukách a pažích má úplně napjaté. Jeho prsty se začnou převracet dozadu.
House svolá svůj tým v 5 ráno. Cameron je první, která dorazí. Když Foreman a Chase uslyší, že pacientem je 35-letý hudebník s dystonií, chtějí se vrátit zpátky do postele. House vejde dovnitř a jeho zájem o případ znamená, že všichni musí zůstat. Patrick byl 10tiletý kluk s žádným předchozím hudebním vzděláním. Po automobilové nehodě se z něj stal geniální hudebník. Foreman argumentuje, že zázračný talent je jedna z mnoha záhadných věcí, ale House nařídí nové testy - kompletní krevní rozbor krevní destičky nevyjímaje, CH rozbor a testy na funkčnost štítné žlázy a nadledvinek. Může to být cokoliv.

Když Foreman vyšetřuje Patricka, zjišťuje, že pacient si plete pravou a levou ruku a opakuje všechno, co mu lidé řeknou. House přiveze do Patrikova pokoje piáno k dalšímu testu. Když House něco zahraje, Patrick po něm zopakuje každou notu a pohyb. House mu nařídí, aby zavřel oči. Potom zmáčkne klávesy. Patrick dokonale identifikuje dané noty. Když má pacient zavázanou ruku, Foreman a Dr. Obyedkov ho chtějí propustit. House chce, aby ještě zůstali a nařídí Foremanovi, aby provedl funkční MRI Patrikova mozku.

Doktoři provádějí na pacientovi MRI. Pouštějí mu klasickou hudbu, ale na mozku nic nevidí. Foreman poznamenává, že poslouchání a hraní jsou dva kompletně odlišné neurologické procesy. House proto poprosí Patricka, aby předstíral, že jeho noha je piano a aby hrál. Jak jeho prsty tancují na jeho noze, funkční MRI se začne rozsvěcovat a Patrickův srdeční rytmus se zvýší, přičemž v jeho limbickém systému není žádná aktivita. House řekne Foremanovi, že musí pacienta okamžitě operovat.

Mezitím co se Foreman připravuje na operaci, Cameron se zmíní o tom, že v Houseově poště našla letenku do Bostonu. Slyšela, že na Harvardu je konkurs na vedoucího oddělení infekčních nemocí. Foreman poznamená, že House není tak ctižádostivý, ale vzpomene si, že House nechal provést testy jedné krve z kliniky na rutinní věci.

Protože věděli, že House by jim nikdy neřekl pravdu, Chase a Cameron se rozhodnou vloupat do jeho bytu. Chase se zeptá Cameron, jestli by si to chtěla s ním rozdat v Houseově posteli. Cameron mu odpoví, že na to není správný čas. Chase prochází telefonní účet, ve kterém se objevuje mnoho telefonátů s předčíslím 617. Vytočí toto číslo a dovolá se do Massachusettské Hlavní Nemocnice.

Zpátky v nemocnici, Foreman vsunuje katetr přes Patrickovu femorální artérie k srdci. Patrickovo srdce začne zrychlovat na 160 a pak na 210. Foreman musí použít šoky, aby ho zachránil. Doktoři probírají pacientovu srdeční zástavu během operace. House si myslí, že náhlé krvácení by mohlo způsobit oba záchvaty i dystonii, a proto nařídí kolonoskopii a endoskopii. Pokud jim ani jedno nic neukáže, mohou také provést enteroskopii.

Díky informacím od Chase a Cameron, Cuddy volá do Massachusettské Hlavní Nemocnice a říká Dr. Medickovi, že nenechá House odejít bez boje. Dr. Medick ji ujišťuje, že nemají zájem o jeho přijetí. Cuddy se tedy zeptá, jestli House může být pacient. Doktor jí nepřímo odpoví, že on ani Dr. Kupersmith nemůžou House vystát.

Cuddy jde za Wilsonem a dozvídá se, že Kupersmithova specializace je rakovina mozku. Cuddy zmiňuje některé symptomy rakoviny a diví se, proč House nevykazuje známky ani jednoho z těchto symptomů. A ani o tom nikomu neřekl. Wilson jí vysvětluje, že symptomy se ukazují po delší době a že většina pacientů s rakovinou si nechává tyto věci pro sebe, protože nechtějí, aby každá další konverzace byla o rakovině.

Cameron se zastaví za Wilsonem. Snaží se vyhnout rozhovoru s ní, ale Cameron mu řekne, že má právo vědět, jestli si má začít hledat novou práci. Později se Wilson objeví v Houseově kanceláří a snaží se zapojit téma rakoviny mozku do rozhovoru. House se ho snaží přesvědčit o tom, že to nic není. Wilson se ho ptá, proč House nepřišel k němu.

Chase přeruší jejich rozhovor, aby řekl Houseovi, že měl pravdu – Patrick krvácí za ledvinou, ale není tam žádná známka rakoviny nebo poškozených artérií, které by to mohly způsobit. House ignoruje tuto zprávu a zírá na něj. Ví, že zpráva o rakovině je venku. Wilson mu tvrdí, že to řekl jenom Cameron.

House shromáždí tým a ujišťuje je, že jeho rakovina není problém. Tým ho žádá o trochu jeho krve, aby ověřili testy, ale House zajímá jenom probírání Patrickova případu. Proč se jeho záchvaty zhoršují? House navrhuje zastavit protizáchvatové léky. Třeba jim to pomůže zjistit něco víc. Cameron se obává, že další záchvaty můžou poškodit pacientův mozek. House jí ale odpoví, že jeho mozek není zrovna v nejlepším stavu. Pokud se Patrick zhorší, můžou provést PET scan.

Cameron požádá House, aby jí podepsal doporučující dopis, který napsala jeho jménem, protože se uchází o práci v Penn. House začne mluvit o rakovině a Cameron přestane mluvit. Oba dva se k sobě přiblíží a začnou se líbat. Cameron začne z kapsy vytahovat injekční stříkačku. House, který cítí její pohyb, ji chytne ruku. Cameron se hájí tím, že potřebují jeho krev na testy. House ji nasměruje k jeho záznamům. Všechno co potřebují, je tam.

Cameron najde v jeho záznamech CAT scan a ukáže ho Foremanovi, který na něm uvidí šesticentimetrový útvar v jeho horní části středního mozku, který se rozšiřuje do jeho spánkového laloku. Tento nádor nelze operovat. Foreman odhaduje, že House má před sebou méně jak jeden rok. Tým pokračuje v procházení Houseovy složky, přičemž si všimnou popisu léčby pomocí léků. Ale nejsou to léky na rakovinu, ale aby to léčilo depresi u pacientů s rakovinou. Procedura zahrnuje voperování léku do jeho vzruchové části mozku
House přinese týmu ukázat Patrickův PET scan, který zobrazuje více žhavých míst, které nejsou specifické. Levá část mozku pracuje více, než pravá část. Cameron navrhuje, že to může být krvácení do mozku. House odchází provést angiogram, aby se podíval na cévní řečiště v mozku, kde si všimne malých teček. MRA potvrzuje malé shluky krve v bílé hmotě Patrickovy pravé hemisféry. To může být trauma, aneurysmus, rakovina nebo autoimunitivní nemoc. Budou potřebovat biopsii všech částí mozku. Tým argumentuje, že House nemůže náhodně utrhnout kousky pacientova mozku. Foreman navrhuje vnitřní EEG. Externí test se mohl splést, ale EEG zevnitř lebky by odhalilo přesné místo, kde by se provedla biopsie. Je to riskantní, ale stojí to za to.

Později Foreman najde House samotného v Patrickově pokoji. Předtím, než mu podá výsledky testů, Foreman chce probrat něco osobního. I přes to, jak se House neustále chová, Foreman ho má stále rád. Poté se už věnuje pacientovu EEG, které nevykazuje žádné elektrické abnormality. Ukázalo ale, že Patrickova celá pravá hemisféra je mrtvá.
House zmíní, že Patrick je levák a pořád může mluvit, takže možná že pravá hemisféra má ještě pár neuronů, které sem tam vystřelují. House a Foreman se vydají do Patrickova pokoje s malým piánem. Foreman zakryje Patrickovi pravé oko a zeptá se ho, co je na stole. Patrick poznává piáno. Poté mu Foreman zakyrje levé oko a zeptá se znovu, ale tentokrát bez výsledku. House zahraje kousek melodie a poté řekne Patrickovi, aby to zopakoval, což udělá. Doktoři odejdou a House argumentuje, že Patrickova pravá hemisféra byla vždy poškozená. Foremana napadne, že problém je autoimunitní a že je léčitelný.

Chase najde House v jeho kanceláři a chce si s ním promluvit. House vidí další emotivní chvíli. Chase ho ignoruje a obejme ho. Potom mu sdělí, že Patrick reaguje na léčbu.
Uprostřed noci House zazvoní doma u Cuddy. House jí říká, že Patrick má Takayasův syndrom, o kterém Cuddy říká, že je zvladatelný se steroidy. House chce provést hemisferoktomii, jelikož pravá strana pacientova mozku je zbytečná. Zastaví to jeho záchvaty. Cuddy mu odpoví, že se musí zeptat Dr. Obyedkova na léčbu jeho syna.

House sdělí svůj návrh Dr. Obyedkovi. Po odstranění pravé hemisféry začne levá hemisféra fungovat tak, jak má. Patrick se začne učit nové věci, ale ztratí schopnost hrát na klavír. Dr. Obyedkov namítá, že Patrickovi je dobře a že mu nevadí starat se o něj. House mu řekne, že z Patricka udělal cvičenou opičku, a že tato procedura mu umožní, aby se stal dospělým.
Dr. Obyedkov se zeptá svého syna, jestli je šťastný. Když Patrick zopakuje slova po svém otci, Dr. Obyedkov dá souhlas k proceduře. Hemispherectomie dopadla úspěšně.

Doktoři studují scan Houseova mozku a doufají, že bude přijat na testování. Bohužel je negativní na bílkovinu PHF a proto nebude moci být přijat. Najednou si Chase všimne něčeho divného na scanu. Rychle běží k Houseovým dveřím a oznámí mu, že nemá rakovinu, protože se mu v mozku vyskytla abnormální přítomnost IgC a IgM, které se normálně vyskytují v játrech. House odvětí, že nemá syfilis, protože jeho VDRL bylo negativní. Tým udělal nový test, což znamená, že House byl falešně negativní. House se zastaví a zeptá se, jestli poslali výsledky do Mass Nemocnice. Když to přiznají, řekne jim, že jsou idioti, protože jim řekne, že to nebyla jeho složka. House jim řekne, že opravdový pacient je ve Witherspoonově křídle Princetonu. Můžou tedy říct jeho manželce, že její manžel neumírá, ale že ji podvádí. Doktoři se ho ptají, jestli předstíral, že má rakovinu. House chtěl, aby si doktoři v Nemocnici mysleli, že má rakovinu, aby mu implantovali lék do jeho vzruchové části mozku. Cameron se ho zeptá, jestli předstíral rakovinu, aby se sjel.
Další den se House jde podívat na Patricka. Nereaguje na Houseovy slovní podněty, ale potom si Patrick sám zapne knoflíky u košile a usměje se.